Eesti reklaamiturul juhivad ajalehed

Tallinn, 6. märts 2002. Rohkem kui pool Balti riikides ringlevast reklaamist jõuab tarbijateni trükiväljaannete vahendusel; ajalehtede osakaal võrreldes teiste meediatega on suurim Eestis. Nii selgub uuringufirmade keti TNS Balti firmade poolt tehtud uuringust.

Kolmest Balti riigist oli 2001. a. trükimeedia osakaal kõige suurem Eestis, kus 47,9% reklaamist ilmus ajalehtedes ja 13% ajakirjades, teatas Emor, kes teostas uuringu Eesti osa.

Lätis ilmus ajalehtedes 37,1% reklaamist ja ajakirjades 10,2%; Leedus olid vastavad näitajad 34,9% ja 13,2%.

Balti riikide võrdlus kinnitab Ülemaailmse Ajalehtede Liidu iga-aastaseid uurimusi, millest nähtub, et mida põhjapoolsem riik, seda suuremat rolli mängivad ajalehed, märgib Eesti Ajalehtede Liit uuringutulemusi kommenteerides.

Balti riikides kokku oli ajalehereklaami osakaal reklaamikulutustest 39,5% ja ajakirjades avaldatud reklaami osakaal 12,0%, teatas Emor. Televisioonile kuulus 31,7% reklaamipanustest. Raadioreklaami osakaal oli 10,6% ja välireklaami osakaal jäi 5% alla. Internetireklaam moodustas vaid 1% kõikidest meediareklaami kulutustest.

Emori teatel on andmete allikas reklaamikulutuste monitooring Adex, mida viivad läbi rahvusvahelise uuringufirmade keti TNS Balti firmad – Eestis Emor, Lätis BMF Latvia ja Leedus SIC Gallup Media.

EALL