Eestis viidi läbi ajalehtede tasulise tiraaži audit

Tallinn, 13. veebruar 2001. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) suuremad liikmeslehed läbisid esmakordselt rahvusvahelistele reeglitele vastava sõltumatu tasuliste tiraažide auditeerimise, mille teostas audiitorfirma KPMG.

Tasuliseks tiraažiks loetakse lehe eksemplarid, mis on müüdud vähemalt 50%lise hinnaga. Seega ei hõlma tasuline tiraaž suurema allahindlusega müüdud, üksikmüügist tagastatud või tasuta jagatud eksemplare.

Tasuline tiraaži audit hõlmas 2000. a. kolme kuud: septembrist novembrini.

Tiraažide auditeerimist teostatakse eesmärgiga saada täpne teave sellest, kui palju eksemplare jõuab lugejani tasulisena. Nii lisandub uut informatsiooni ajalehtede kohta, mis aitab paremini teha reklaami- ja müügiotsuseid. Ajalehetööstus muudab end sellega läbipaistavamaks ning majanduslikus mõttes paremini mõistetavaks.

Tasulise tiraaži audit viidi Eestis läbi esmakordselt. Kasutades rahvusvahelise tiraažiauditi organisatsioooni ABC (Audit Bureau of Circulation) põhimõtteid, sätestas Ajalehtede Liit nõuded, mille põhjal audiitorfima KPMG teostas auditi.

Tiraažiauditi tulemused:
Päevalehed:

  • Postimees: 56 807
  • SL Õhtuleht: 55 523
  • Eesti Päevaleht: 35 027
  • Äripäev: 15 386

Nädalalehed:

  • Eesti Ekspress: 41 493
  • Maaleht: 38 598

EALL jätkab igakuiselt oma liikmeslehtede tiraažitabeli koostamist. Sinna lülitatakse trükikodade andmed ajalehtede kuu keskmise trükiarvu kohta. Juba 1990. aastate algusest koostatav igakuine tiraažitabel on saanud autoriteetseks infoallikaks, mida regulaarselt kasutatakse trükimeediaga seotud otsuste tegemisel. Rahvusvaheliste tavade järgi tehakse tasulise tiraaži audit üks kord aastas.

Tavapäraselt moodustavad tiraažiauditi organisatsiooni ABC mitu osapoolt: ajaleheväljaandjad, reklaamiandjad, meedia- ja reklaamiagentuurid. Eestis ei eksisteeri ABC tüüpi organisatsiooni.

EALL