Eesti
Meediaettevõtete
Liit

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on meediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid. EML kaitseb oma liikmete ühiseid huve ja õigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest. EML-i finantseeritakse liikmemaksudest.

Kuni 2019. aasta aprillini kandis EML nime Eesti Ajalehtede Liit, kuid seoses liikmeskonna laienemisega muudeti ka nime.

EML on asutatud 1990.
EML on WAN-IFRA ja News Media Europe (NME) liige.

Oma eesmärke järgides Eesti Meediaettevõtete Liit:

  • esindab liikmeid seadusloome, levi, trüki, reklaami, omandisuhete jm suunamisel;
  • arendab koostööd meediaorganisatsioonidega kodu- ja välismaal;
  • pakub liikmetele vőimalusi mőtte- ja infovahetuseks;
  • koos Pressinőukoguga seisab hea ajakirjandustava eest ja vőitleb pressivabaduse rikkumise vastu;
  • tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel;
  • korraldab liikmetele täienduskoolitust ning ajakirjanduskonkursse;
  • kogub ja avaldab meediastatistikat, vahendab uurimusi ja maailma ajaleheuudiseid;
  • nimetab iga aasta lõpus kőige ajakirjandussőbralikuma avaliku elu tegelase.
Nõukogu liikmed
2021. aastal

Meelis Mandel
EML nõukogu esimees
Äripäeva peatoimetaja

Erik Gamzejev
Põhjaranniku peatoimetaja

Erik Heinsaar
AS Õhtuleht Kirjastus juhatuse esimees

Margus Mets
AS Postimees Grupp juhatuse liige

Mart Raudsaar
Postimehe peatoimetaja

Andrus Raudsalu
AS Postimees Grupp juhatuse esimees

Priit Rauniste
OÜ Saaremaa Raadio tegevjuht

Urmo Soonvald
Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja

Signe Suur
TV3 Grupp Eesti tegevjuht

Argo Virkebau
AS Ekspress Meedia juhatuse esimees

Merle Viirmaa-Treifeldt
EML tegevdirektor

Maige Prööm
EML tegevsekretär

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete kohustused:

1. Järgides liidu põhikirja osalema ühistegevuses kutselises, majanduslikes ja teistes huvides.
2. Pidama kinni hea ajakirjandustava ja ajakirjanduseetika normidest, aktsepteerima Pressinõukogu otsuseid.
3. Järgima kõiki EML-i poolt heakskiidetud hea tava leppeid.
4. Täitma liidu poolt sõlmitud kokkuleppeid ja lepinguid.
5. Täitma liidu üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse otsuseid, mis on tehtud kooskõlas liidu põhikirjaga.
6. Esitama liidule vähemalt kord aastas meediakanali tegevust kajastavat statistikat.
7. Tasuma õigeaegselt liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras iga-aastast liidu liikmemaksu.
8. Osalema aktiivselt liidu poolt korraldatavatel loomingulistel konkurssidel, seminaridel ja teistel üritustel.