Emori meediauuringu järgi oli suvel loetavaim leht SL Õhtuleht

Tallinn, 15. oktoober 2001. Uuringufirma Emor andmetel oli enimloetavaks leheks 2001. a. kolmandas kvartalis SL Õhtuleht, millele järgnesid Postimees ja Eesti Päevaleht.

Andmete aluseks on Emori Gallup Media uuringusuuna poolt 25. juulist – 26. septembrini 2001 läbi viidud Eesti Meediauuring. Antud uuringuperioodil küsitleti 1496 Eesti elanikku vanuses 15-74.a.

Trükiväljaannete loetavuse top 10

Väljaanne Lugejaid tuhandetes Lugejate osakaal 15-74. aastaste sihtrühmast
1. SL Õhtuleht 261 23,6%
2. Postimees 256 23,2%
3. Kroonika 203 18,4%
4. Eesti Päevaleht 183 16,6%
5. Linnaleht 163 14,8%
6. Eesti Ekspress 156 14,1%
7. Maaleht 149 13,5%
8. Nädal 136 12,3%
9. Pere ja kodu 130 11,8%
10. Eesti Naine 128 11,6%

Allikas: AS Emor, Gallup Media, Eesti Meediauuring, III kvartal 2001

EALL