HANGE / TÖÖPAKKUMINE
Ajakirjanike ja kommunikatsiooni-
spetsialistide koolitaja

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) ootab pakkumisi, et leida TeaMe+ projekti jaoks ajakirjanike, teadlaste ja kommunikatsioonispetsialistide koolitajat.

Koolitajalt ootame järgmist:
– kuidas teha keerulistest tekstidest lihtsamaid, lugejale arusaadavaid ja avalikku huvi pakkuvaid tekste
– millised on teadusajakirjanduse iseärasused
– kuidas suhelda teadlastega
– kuidas suhelda ajakirjanikega
– kuidas töötada teadustekstidega ja visualiseerida andmeid
– kuidas leida pressiteadetest uudisväärtuslikku iva ja kuidas neid toimetada

Tegemist on TeaMe+ koolitustega 2022. aastal. Koolituse maht on 1,5-4 tundi kas virtuaalselt või kohapeal üle Eesti erinevates toimetustes ja teadusasutustes. Koolituste teemad ja valdkonnad: teaduspõhise kommunikatsiooni koolitused, praktilise kommunikatsiooni koolitused, keskkonna ja kliimamuutuste teemaga tegelevate teadlaste, kommunikatsioonispetsialistide, üliõpilaste ja ajakirjanike koolitused.

Ootame koolitaja kohast huvitatutelt hinnapakkumist (sõlmime töövõtulepingu, pakkumine peab olema ilma sotsiaalmaksu ja tööandaja töötuskindlustusmakseta), mis sisaldab ka sõidukulu. Samuti palume esitada lühiülevaate või teemakirjelduse, mida koolitaja plaanib koolitustel rääkida.

Pakkumised palume esitada meedialiit@meedialiit.ee  jooksvalt 2022. aasta jooksul.
EML valib koolitaja välja lähtudes koolituse sisust ja hinnast ning arvestab koolitaja varasemat töökogemust, haridust ja täiendkoolitust. Valikud teeme jooksvalt.

Täpsem info meedialiit@meedialiit.ee