Ilmus 2003. aasta ajakirjanduse tellimiskataloog

Tallinn, 7. november 2002. Postkontorites üle Eesti saavad ajakirjanduse tellijad tänasest kasutada 2003. a. ajakirjanduse tellimiskataloogi. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) ja Eesti Posti väljaandel ilmunud kataloogis on kirjas kõik ajalehed ja ajakirjad, mida Eestis tellida saab.

Järgmiseks aastaks ajakirjandust tellides on lugejal võimalik teha valik 89 ajalehe ja 152 ajakirja seast. Lõppeva aasta kataloogis on 96 ettetellitavat ajalehte ja 149 ajakirja.

Üle kolmveerandi Eesti ajalehtede kogutiraažist jõuab lugejateni ettetellimise teel. Ülejäänu levitatakse üksikmüügi kaudu. Ajalehetööstuse standardite järgi peetakse suurt ettetellimiste osakaalu tugeva ajaleheriigi tunnuseks.

EALL