Infovabaduse küsitluse kokkuvõte tehtud

Tallinn, 20. august 1998. EALL tegi kokkuvõtte 9. juulist 17. augustini 1998 läbi viidud elektronküsitluse kohta, mille eesmärlk oli välja selgitada probleeme avaliku informatsiooni kättesaamisel. Kokkuvőte saadeti ka siseministeerumile, mis koordineerib avaliku informatsiooni seaduse eelnõu väljatöötamist.

Enam kui kuu jooksul laekus kokku ligi 50 ettepanekut. Vastanud võib jagada kahte suuremassse gruppi: professionaalsed infotöötajad ja tavakodanikud erinevatelt elualadelt.

Ettepanekute läbiv teema oli praegu valitsev liigne ametnike suva info andmisel. Puuduvad kindlad reeglid, mille alusel avalikku informatsiooni väljastatakse. Ettepanekute tegijad soovitasid vähendada praegust avaliku informatsiooni väljastamise prognoosimatust.

EALL