Internetikeskkondade tasuliste lugejate arv kasvas aastaga kaheksa protsenti

Tallinn, 4. mai 2022. Eesti Meediaettevõtete Liidu tellitud ja Turu-uuringute ASi korraldatud Eesti internetikeskkondade uuring näitas, et aastaga on kasvanud internetikeskkondade tasuliste lugejate arv kaheksa protsenti.

Kui 2021. aastal oli tasulisi lugejaid 15%, siis sel aastal on neid juba 23% Eesti üle 14-aastasest elanikkonnast. Tasulisi lugejaid on keskmiselt enam eestlaste seas, nad on valdavalt Põhja-Eestist ja kõrgharidusega. Tasulisi lugejaid on juurde tulnud enam 15-24-aastaste hulgas.

Tasulisi internetikeskkondi loeb kokku 23% Eesti üle 14-aastasest elanikkonnast. 10% loeb ainult eraomandisse kuuluvaid veebiväljaandeid ja 13 protsenti loeb lisaks ka ERRi portaale. Võrreldes 2021. aastaga on kasvanud kõikide portaalide lugejaskond.

Lojaalseid ehk ühe väljaande lugejaid on 24% elanikest ehk ligi 224 000 inimest.

Turu-uuringute küsitlus näitas, et kõige olulisemaks teabekanaliks uudiste tarbimisel peetakse interneti uudiskeskkondi (45% elanikkonnast peab neid kõige olulisemaks ja 80% oluliseks). Teisel kohal on televisioon ja kolmandal raadio.

Turu-uuringute AS küsitles ajavahemikus 7. – 14. märts 1000 üle 15-aastast elanikku.

Eesti Meediaettevõtete Liit