Ivar Tallo sai kätte pressisõbra ruupori

Tallinn, 21. detsember 2000. Kuigi seadused sünnivad tihti erimeelsustega, valitses avaliku teabe seaduse vastuvõtmisel suur üksmeel, ütles riigikogu liige Ivar Tallo neljapäeval aasta pressisõbra auhinda vastu võttes.

Tallo sai riigikogu jõulupuul kätte Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) pressisõbra ruupori. EALL kuulutas kuu alguses 2000. a. kõige pressisõbralikumaks avaliku elu tegelaseks Tallo seoses tema teenetega avaliku teabe seaduse loomisel ja vastuvõtmisel.

Ruuporit üle andes ütles EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk, et Tallot pressisõbraks valides soovis EALL tunnustada Tallo ja kõigi teiste tegevust, kes on kaasa aidanud avaliku teabe seaduse sünnile.

“Ivar Tallo alustas infovabaduse vallas tegutsemist Tartu Ülikooli õppejõuna, olles üks esimesi, kes teema avalikkuse ette tõi,” ütles Tammerk. “Riigikokku valituna sai temast avaliku teabe seaduse väljatöötamise töörühma liige, kes viis ka seaduseelnõu menetluse eduka lõpuni riigikogu saalis.”

“Selle aasta pressisõbraks valiti isik, kes on seotud soodsa seadusandliku raamistiku loomisega avatud ühiskonna toimimiseks,” lisas Tammerk. “Nii on EALL liikunud tagasi pressisõbraliku avaliku elu tegelase tiitli lätete juurde: tunnustada mitte ainult avatud suhtlemist, vaid ka tegevust, mis kujundab uut infokeskkonda.”

Pressisõbra kullakarva nimeline ruupor valmis ehtefirma Kuldgraal metallehistöö meistrite käsitööna.

EALL annab pressisõbra ruuporit välja seitsmendat aastat eesmärgiga väärtustada avaliku elu tegelaste avatud suhtlemist vői hinnata nende tegevust avatud ühiskonna loomisel. Seadusandjatest on varem pressisõbra ruupori saanud riigikogu aseesimees Tunne Kelam.

EALL