Kuidas integreerub meedia? Seminar

Tallinn, 10. september 2002. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) ja Friedrich Naumanni Fond korraldavad 27. septembril seminari “Meediaintegratsioon. Ajakirjanduseetika standardid eesti- ja venekeelses ajakirjanduses”.

Seminari eesmärk on arutleda, kui sarnased või kui erinevad on eesti-ja venekeelne meedia. Kas ajakirjanduse lähenemine soodustab elanikkonna osade eristumist või omavahelist lähenemist? Ajakirjandus kajastab Eesti ühiskonna integreerumist, aga kuidas meedia ise integreerunud on? Millised on Pressinõukogu võimalused ajakirjanduseetika standardite hoidmisel ja ühtlustamisel? Seminaril tutvustatakse eesti- ja venekeelset bukletti ajakirjanduskonflikti lahendamisest, mis valmib Integratsiooni Sihtasutuse toetusel.

Seminar toimub 27. septembril kl 10-17 Tallinnas rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses saalis. Seminari peamine sihtrühm on eesti- ja venekeelsete meediaväljaannete esindajad, kuid kutsutud on ka teiste elualade esindajaid.

Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsioon töörühma nimel esitavad Olga Peresild ja Valeria Jakobson võrdleva ettekande eesti- ja venekeelsest ajakirjandusest. Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Peeter Vihalemm räägib ajakirjanduse rollist tänases Eestis. Pressinõukogu esimees Sulev Valner arutleb Pressinõukogu võimaluste üle hea ajakirjandustava rakendamisel. Paneeldiskussioonil otsivad eesti- ja venekeelsete väljaannete esindajad vastust küsimusele, kas Eesti ajakirjanduses kehtivad ühtsed ajakirjanduseetika standardid ning millised on ajakirjanduseetika probleemid integratsiooniteema kajastamisel.

Osavõtt on tasuta; osalemiseks on vaja registreerida hiljemalt 24. septembril EALLis, eall@eall.ee, tel (0) 646 1005. Töökeeled on eesti, vene ja inglise (sünkroontõlge).

EALL