Kuulutati välja neljas Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tallinn, 19. detsember 2002. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond korraldavad neljanda Eesti ajalehtede kujunduskonkursi, mille eesmärk on taas hinnata lehekülgi ja kujunduselemente ajalehtedes ning seda, kuidas ajalehed tegelevad visuaalse ajakirjandusega.

Konkurss on avatud kõigile ajalehetedele ning konkursile võib esitada võistlustöid kogu 2002. aastast. Ka seekord on võistluskategooriaid seitse (kogu kujundus, esiküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ning avatud rühm). Konkursi reeglid on samad kui eelmiselgi korral, osavõtumaks on sama.

Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2003, seitsmeliikmeline žürii hindab töid veebruaris.

Kujunduskonkursi reeglid on välja töötanud Vahur Kalmre, Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre. Täielikud reeglid saadetakse toimetustele mõne aja pärast.

EALL