Loomisel on uuriva ajakirjanduse ühendus

Tallinn, 30. mai 2003. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) juures on loomisel uuriva ajakirjanduse ühendus, mille eesmärk on aidata kaasa uuriva ajakirjanduse arengule Eestis.

Uuriva Ajakirjanduse Ühenduse (UAÜ) liikmeks saavad astuda ajakirjanduses tegutsevad inimesed, kes viljelevad uurivat ajakirjandust või toetavad uuriva ajakirjanduse arengut.

Ühendusega liitumise soovist palutakse teatada Ajalehtede Liitu, eall@eall.ee, tel (0) 646 1005, märgusõna “Uuriva Ajakirjanduse Ühendus”. Liituda soovijad moodustavad UAÜ algatusrühma ja valivad esimehe. Liikmed maksavad aastas liikmemaksu 100 kr.

Ajalehtede Liidu kodulehel avatakse UAÜ rubriik. EALL ja Eesti Meediakeskus edastavad UAÜ-le infot, mis saabub rahvusvaheliste kanalite kaudu.

Ka seni on EALL tegelenud uuriva ajakirjanduse arendamisega. Eelmise aasta juunis viis EALL läbi seminariseeria juurdepääsust avalikule teabele ja uuriva ajakirjanduse praktiseerimisest väikeses kogukonnas. Selle aasta alguses ilmus uuriva ajakirjanduse käsiraamat “Roheline tee avaliku teabeni”. Vastava ühenduse loomine aitaks Eestisse tuua rohkem asjakohast infot ja avardada koolitusvõimalusi.

Ühenduse inglisekeelne nimetus on the Estonian Society for Investigative Journalism.

EALL