Majandusminister: ajalehtede maakojukande toetuse kinnitab valitsus järgmisel nädalal

Tallinn, 9. september 2003. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen ning Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) juhid leppisid teisipäeval kokku, et ka 2004. a toetab riik trükiajakirjanduse kojukannet maapiirkondades 15 miljoni krooniga.

“Maakojukande toetuse vormistab valitsus 18. septembri istungil,” ütles Atonen. “Toetussumma tuleb kindlasti.” Ministri sõnul on kõige tõenäolisem, et toetus võetakse riigi äriettevõtte Eesti Post dividendidest.

“Dotatsiooni jätkumine järgmisel aastal võtab päevakorrast maha ohu, et ajalehed oleksid sunnitud kehtestama kaks eraldi tellimishinda: linnatellijatele odavam ja maatellijatele kallim,” ütles EALLi nõukogu esimees Agu Veetamm. “See on rahustav sõnum väljaandjatele ja maatellijatele.”

EALL ja majandusminister leppisid kokku, et 2004.a. jaanuaris korraldatakse kohtumine, et arutada perioodika maakojukande toetamise pikaajalist plaani. Kohtumisele kaasatakse ka Eesti Posti uus juhtkond.

“On mõistlik, et trükiajakirjandust puuduvataid probleeme lahendatakse tihedas koostöös valitsusasutuste ja 40 ajalehte ühendava Ajalehtede Liiduga,” ütles EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk.

EALL on rahul kojukande finantseerimise lahendusega käesolevaks aastaks, kuid kindluse huvides peaks maakojukande toetussumma olema edaspidi fikseeritud otse riigieelarves.

EALL