Meediaettevõtted esitavad Euroopa Komisjonile kaebuse ERRi rahastamise põhimõtete täpsustamiseks

Tallinn, 7. september 2020. Meediaettevõtete Liit esitas täna kaebuse Euroopa Komisjonile, sest näeb Eesti meediamaastikul põhjendamatut riigiabi ERRi osade teenuste rahastamisel riigieelarvest.

Esitatav kaebus puudutab peaasjalikult ERRi poolset online-uudissisu tootmise rahastamist riigieelarvest. Liidu hinnangul ei ole online-uudissisu tootmine ERRi otseselt seadusest tulenev kohustus, sest eraõiguslikud uudisportaalid edastavad uudiseid kiirelt, professionaalselt, laiahaardeliselt ja sõltumatult. Riigipoolne sekkumine vabasse konkurentsi ERR-i eelisrahastamisega on põhjendamatu ja turgu kahjustav.

„ERR pole kunagi ajalehti trükkinud, sest selles valdkonnas on toiminud meediamaastik väga hästi erasektori toel. Samuti on uudisportaalidega, kus on väga tihe konkurents. Uudisportaalid ongi oma sisult ajalehtede järelkäijad,“ sõnas Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Merle Viirmaa-Treifeldt.

Meediaturg on viimastel aastatel ülemaailmselt arenenud jõudsalt ärimudeli suunas, kus üha suurema osa tuludest moodustab digitaalsete tellimuste tulu. See motiveerib liidu liikmeid säilitama ja juurde looma vääriliselt tasustatud ajakirjanike töökohti. ERRi poolne jõuline online-meedia laiendamine riigi rahastamisel suurendab süvenevat ebaausat konkurentsi erameediaga, kuivõrd erasektoril pole võimalik sellisel kujul mitte kunagi riigiga konkureerida.

„Eesti erameediakanalite mure seoses Rahvusringhäälingu poolt tekitatud ebaterve konkurentsiga ei ole midagi unikaalset,“ ütles kaasuses Eesti Meediaettevõtete Liitu esindav Derling Primus juhtivpartner Piret Blankin. „Eesti on tänasel päeval veel üks väheseid riike Euroopas, kes ei ole asunud enda ringhäälingu ülesandeid ja ringhäälingu rahastamise korda täpsemaks muutma. Enamik teisi riike on seda teinud ise või siis Euroopa Komisjoni suuniste tulemusel.“

„Me hindame ERR sisu väga kõrgelt. Kui ERR suunaks tarbetut konkurentsi põhjustavad, mitte avalike ülesannete täitmiseks mõeldud, ressursid sisu tugevdamiseks talle seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, võidaks sellest kõik eestimaalased,“ sõnas Viirmaa-Treifeldt.

Vabal ja ausal konkurentsil põhinev meediatööstus on vajalik, et säiliks meediamaastiku mitmekesisus ja sõltumatus. Rahaliselt tugevatel alustel meediaettevõtted pole poliitikute või äriringkondade poolt manipuleeritavad. Olukorras, kus mitmel pool Euroopas on demokraatlikud väärtused löögi all, on oluline teadvustada, et just erameedia tagab, et inimestele kättesaadav informatsioon ei lähtuks vaid avalik-õiguslikest allikatest ja huvigruppidest.

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on meediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid. EML kaitseb oma liikmete ühiseid huve ja õigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest.

Täpsem info kaebuse kohta on leitav SIIT

Eesti Meediaettevõtete Liit