Meedialiidu esindajad kaitsesid europarlamendis Eesti väljaandjate seisukohti

Tallinn, 22. märts 2023. Eesti Meediaettevõtete Liidu esindajad esinesid täna Brüsselis Euroopa Parlamendi Renew Europe grupi kuulamisel ettekandega, milles kaitsesid Eesti ajakirjandusväljaandjate huve.

Eesti Meediaettevõtete Liitu esindasid Meedialiidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldt ja Meedialiidu esindaja, advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ vandeadvokaat Mari Männiko.

Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul oli kuulamise teemaks Euroopa Media Freedom Act (EMFA). „Meedialiidu vaatest oli tegemist väga olulise võimalusega kaitsta meie seisukohta Brüsselis,“ ütles Merle Viirmaa-Treifeldt. Ta lisas, et EMFA tahab allutada ajakirjandust Euroopa Komisjoni järelevalve alla ning ei kaitse toimetuste loodud sisu piisavalt vahendusplatvormide eest.

Meedialiitu esindava vandeadvokaadi Mari Männiko sõnul ei saa EMFA poolt ette nähtud ajakirjanduse järelevalveorgan olla sama, mis tegeleb audivisuaalmeediaga (Eestis Tarbijakaitse ja Tehilise Järelevalve amet). Mari Männiko hinnangul peaks olema igal liikmesriigil õigus otsustada, kes teostab meedia üle järelevalvet ja kes nimetatakse Euroopa Pressinõukotta (praeguse kava kohaselt peaks minema Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti esindaja).

Samuti rääkis Mari Männiko ajakirjandusväljaannete sisu kaitsmisest suurte vahendusplatvormide (Google, Facebook jt) omavoli eest, st neil platvormidel ei tohiks olla õigust otsustada väljaande sisu piiramise üle.

Kolmandaks peatus Mari Männiko avaliku ja erameedial. EMFA näeb ette, et avalik-õiguslikule meediale tuleb toimetusliku sõltumatuse tagamiseks anda piisav raha. Mari Männiko sõnul on keeruline mõista, kuidas riigi rahastus võiks tagada ajakirjandusliku sõltumatuse. Ta lisas, et sõltumatus ja meediaeetika kehtivad ka erameediale ning seepärast ei tohiks avalikul ja erameedial vahet teha.

Meedialiidu esindaja Mari Männiko said sõna paneelis, mis keskendus väljaandajate perspektiivile seoses EMFA-ga. Paneeli juhatas europarlamendi liige Andrus Ansip.

Tänasel kuulamisel oli kolm paneeli: esimene keskendus akadeemilisele vaatele ja teine ajakirjanduslikule vaatele seoses EMFA-ga.

Eesti Meediaettevõtete Liit

Komisjoni kuulamisel

Komisjoni kuulamisel 22.03.23