Miks me alustasime kampaaniat “Kaja Kallas, kas tõesti dialoogi, faktide ja demokraatia vastu”?

Tallinn, 22. juuni 2023. Reklaamikampaania sõnumiga väljendavad Eesti kohalikud, maakondlikud ja üleriigilised lehed protesti valitsuse tegevuse vastu. Meie protesti põhjuseks on sügav nördimus, kuidas valitsus otsustas ajakirjanduse tellimuste käibemaksu tõsta. 

Üheskoos ja kampaania vormis soovime valitsuse tähelepanu juhtida, kuidas nende tegevus ajalehtede vaates välja paistab ning kutsuda valitsust üles järele mõtlema oma tegevuse tagajärgede üle.

Sarnaselt Eesti Kaubandus-Tööstuskojale leiame, et Kaja Kallase valitsus on valinud “ei kuule, ei näe, ei räägi” tee, kus sisulisel dialoogil puudub otsustamise juures roll. 

Ajakirjanduse käibemaksu tõusu ei lepitud kokku koalitsioonileppes, seda polnud valitsuse tööplaanis, protsessi ei kaasatud kultuuriministeeriumi ega ajakirjandusettevõtteid. Käibemaksu tõusu otsus tehti salaja, ajalehtedega dialoogi astumata, oma tegevuse tagajärgedele mõtlemata, ajakirjanduse hetkeseisu vaagimata ja turu toimimist mõistmata. Kokkuvõttes tehti otsus väljaspool riigi tavapärast poliitikakujundusprotsessi,

Meie reklaamikampaania on dialoogi, analüüsi, faktide ja tugeva ajakirjanduse poolt. Kampaania on  meie tagasiside valitsusele, kes ei kuula ega aruta. 

Eesti Meediaettevõtete Liit