Kaebus nr 1007
Pressinõukogu otsus 17.12.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaido Kreintaali ja Kaja Sarapuu kaebust Delfis 29. novembril 2020 ilmunud artikli “Konflikt Kehra gümnaasiumis – vald alustas menetlust, ministeerium jälgib olukorda” peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kehra gümnaasiumi õpetajate ja juhtkonna vahelisest konfliktist, millesse sekkus lõpuks ka vald.

Kehra gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal ja õppealajuhataja Kaja Sarapuu kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab arvamusi ja oletusi ning tõendamata materjali. Kaebajad leiavad, et artikkel sisaldab ka eksitavat ja moonutatud infot. Samuti ei ole kaebajad rahul, et kõik osapooled ei saanud võimalust kommentaariks.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel tugineb toimetuse käsutuses olevatel kirjalikel materjalidel. Delfi pöördus nelja konflikti kaasatud isiku poole kommentaari saamiseks ning kooli juhtkonna hinnang on loos esindatud direktori kommentaariga. Delfi leiab, et artikkel on tasakaalustatud ja kasutatud allikad on usaldusväärsed.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kooli juhtkond artiklis sõna saanud ning kõik loos olevad väited on allikatega kaetud.

Pressinõukogu