Kaebus nr 101
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elmar Kuusi kaebust Postimehe nädalalõpulisas Arter 16. aprillil 2005 ilmunud kirjutise „Kuse-taat ennustab märga suve” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Elmar Kuus peab kirjutist isiku au, nime ja väärikust solvavaks. Kaebaja hinnangul on ta ajakirjanduse kaudu tuntuks saanud Kuuse-taadina ning see nimi on muutunud omaette kaubamärgiks. Postimees on kaebaja arvates oma kirjutisega tema nime rüvetanud.

Postimees selgitas Pressinõukogule, et artikkel ilmus selgelt märgistatud huumoriküljel Kolmas jalg. Postimees kinnitas, et tegu on naljaga ning see ei rüveta kaebaja au, nime ja väärikust ning et kaebaja on end artiklis esitatud persooniga seostanud meelevaldselt. Huumorirubriiki koostavad toimetaja ja autorid annavad oma hinnangu inimestele, sündmustele ja nähtustele läbi nalja, märkis Postimees oma vastuses, lisades veel, et naljarubriigi eesmärgiks ei ole lugejat informeerida, vaid luua head meeleolu ja teha nalja.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees eksis kirjutisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5 vastu, mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi. Kuigi kirjutis ilmus huumoriküljel, kahjustab see Elmar Kuusi mainet ning on solvav tema isiku suhtes.

Pressinõukogu