Kaebus nr 1014
Pressinõukogu otsus 25.03.2021 | TAUNIV.
Kuuuurija rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Meeli Tuubeli kaebust Kuuuurijas 7. detsembril 2020 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saade räägib väidetavast häälteostust Valgas.

Meeli Tuubel kaebas Pressinõukogule, et teda käsitleti põhjendamatult ja ebaproportsioonaalselt pikas saatelõigus ning keskenduti tema tänasele töökohale sotsiaalkindlustusametis. Kaebaja ei ole rahul, et saates käsitleti tema erakondlikku kuuluvust ja seati kahtluse alla tema töökoha saamise õiguspärasus sotsiaalkindlustusametis. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda käsitleti kõrge riigiametnikuna. Kaebaja ei ole rahul, et saates kasutati korduvalt tema pilte ilma nõusolekuta ja suures mahus. Kaebaja lisas, et tema vastuväiteid peale saadet ja saate Facebooki postitust ei kajastatud.

Kuuuurija vastas Pressinõukogule, et kaebaja erakondlik kuuluvus on antud loos olulisel kohal, sest tegemist oli poliitilise looga. Toimetus kinnitas, et sel teemal tuleb jätkulugu ja plaan on kaebaja vastulauset kasutada tulevikus. Kuuuurija hinnangul on kaebaja positsioon Valgas kõrge riigiametniku oma, sest ta on piirkonna juht ja kohalike inimeste jaoks sotsiaalvaldkonnas tegutsev kõrge ametnik.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni infoallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda täita. Pressinõukogule esitatud materjalidest on näha, et Katrin Lust lubas kaebajale allikakaitset, kui ta saab temalt teada, kes olid need konkreetsed isikud, kellest kaebaja oli häälte väidetavast ostust ja müügist rääkiva loo kontekstis varem Õhtulehes ilmunud loos rääkinud. Kaebaja saatis küsitud info Katrin Lustile, kuid saatest on näha, et saatejuht siiski identifitseeris kaebaja kui infoallika.

Samuti rikkus saade ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on saates süüdistatud kaebajat erakonnakaaslaste tööle sokutamises, kuid süüdistused põhinesid oletustel ning jäid tõendamata. Samuti pole selle kohta küsitud kommentaari.

Pressinõukogu