Kaebus nr 1015
Pressinõukogu otsus 18.02.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ja Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Varro Vooglaiu kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 30. detsembril 2020 ilmunud artikli „Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast“ peale ning otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et SAPTK ja Objektiiv on osa ülemaailmsest fundamentaalkatoliiklikust liikumisest, mille eesmärk on kirjutada vanad kiriklikud printsiibid nüüdisaja seadustesse ja panna inimesed nende järgi elama.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid kaebas Pressinõukogule, et Delfi artikli „Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist“ pealkirjas kasutatud väljend „Varro Vooglaiu Objektiiv“ eksitab lugejaid, sest portaali tööd juhib peatoimetaja Markus Järvi, kelle suhtes ei ole ta ülimuslikul positsioonil. Kaebaja lisas, et artikkel ei too välja ühtegi fakti, millest võiks järeldada, nagu juhataks ta Objektiivi tööd varjatud viisil. Kaebaja ei ole rahul ka artiklis oleva väitega, nagu tauniks kirik SAPTK poolset inimeste vihale ässitamist. Varro Vooglaid leiab, et tegelikult on vahendatud Marge Paasi isiklikke seisukohti, mitte katoliku kiriku oma. Kaebaja lisab, et SAPTK juhtimist Prantsusmaalt ei ole olnud ning Poolast saadud rahaline toetus jääb aastate taha. Kaebaja hinnangul jätab pealkiri eksitava mulje nagu saaks SAPTK Poolast suurt rahalist toetust. Kaebaja selgitas, et tegelikkuses aitas Piotr Skarga ühing oskusteabe ja rahalise toetusega algusaastatel SAPTK töö käima saada ja 2016 tehti 13 000 eurone annetus. Kaebaja ei ole rahul SAPTK sildistamisega fundamentaalseks, radikaalseks, äärmuslikuks ja ultrakatoliiklikuks. Samuti lükkab kaebaja ümber artiklis oleva väite, nagu oleks SAPTKi poolt posti teel inimestele saadetavad materjalid sarnased Poolas, Leedus, Slovakkias ja mujal saadetavate materjalidega. Kaebaja hinnangul on artiklis valeväide selle kohta, nagu oleks SAPTK toetanud Eestis kogutud rahaga teisi TFP-ga seotud ühendusi või katusorganisatsiooni. 

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et Objektiiv on SAPTKi uudisteportaal, millel puudub oma juriidiline keha ja mis töötab SAPTKi alt ning seega on Varro Vooglaid ülimuslikus positsioonis Objektiivi peatoimetaja üle. Toimetus selgitas, et artiklis küsiti Eesti Katoliku kiriku pressiesindaja kommentaari. Hiljem avaldas kirik kodulehel teate, milles väitis, et tegu on pressiesindaja isikliku arvamusega. Toimetus märkis, et kirik ei ole palunud artiklis midagi muuta ega heitnud ette rikkumist. Toimetus selgitas, et artikkel ja selle pealkiri räägivad laiemalt rahvusvahelisest võrgustikust, mitte ainult ühest liikmest Eestis. See, et Objektiiv ja SAPTK on osa võrgustikust, on artiklis tõestatud. SAPTK rahalist toetamist kinnitas artiklis SAPTK hiljutine nõukogu liige Slawomir Olejniczak. Artikkel avaldab hulga uut infot, kuhu ja kui suuri summasid on TFP võrgustikus saadetud. Väljendeid „fundamentaalne, radikaalne, äärmuslik ja ultrakatoliiklik“ kasutakse loos TFP võrgustiku iseloomustamiseks. Toimetus selgitas, et reklaammaterjale erinevates riikides ühendavad mitmed sarnased jooned. Toimetus lisas, et artiklis on öeldud, et eestlaste annetuste mahukat edasikandmist ei paista. Samuti on artiklis kirjas, et kokku on edasi annetatud 2500 eurot, mida saab kontrollida SAPTK majandusaasta aruannetest. 

Pressinõukogu otsustas, et artikkel ei esita SAPTK kohta süüdistusi, lisaks on saanud Varro Vooglaid artiklis sõna. Pressinõukogu hinnangul räägivad artikkel ja selle pealkiri laiemalt rahvusvahelisest võrgustikust, mitte ainult ühest liikmest Eestis.

Pressinõukogu