Kaebus nr 1017
Pressinõukogu otsus 25.03.2021 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Janika Veski kaebust Eesti Päevalehes 9. detsembril 2020 ilmunud artikli „Faktikontroll: MMS-i maaletooja võitleb koroonavaktsiini vastu libainfoga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel analüüsib Janika Veski postitust Facebookis ja jõuab otsusele, et postituses on ohtralt valeväiteid.

Janika Veski kaebas Pressinõukogule, et artiklis on teda süüdistatud libainfo levitamises, esitatud moonutatud väiteid, kuid sõna ei antud. Kaebaja ei ole ka rahul, et teda on nimetatud MMS-i maaletoojaks, mis jätab mulje nagu tegeleks ta MMS-i müügiga. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema postitust nimetatakse libainfot sisaldavaks, kuigi see sisaldas Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti dokumendi kuvatõmmist. Kaebaja leiab, et leht on tahtlikult ja teadlikult tema väiteid moonutanud.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis kasutatakse maaletooja mõistet propageerimise tähenduses. Kuna kaebaja on MMS-i kasutamise propageerija ja tutvustaja, on tema nimetamine MMS-i maaletoojaks kohane. Leht leiab, et kaebaja postituse allikas on legitiimne, kuid materjalide levitamine endale sobival viisil teeb sellest libainfo. Leht lisas, et artiklis selgitati kaebaja väidetes teadusliku tõenduse puudumist. Leht märkis, et ei ole kaebajat valesti tsiteerinud. Leht selgitas, et artikkel refereerib kaebaja postitust ning seepärast on sõna mitteandmise etteheide asjakohatu.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei järginud piisava hoolsusega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja väiteid käsitleva artikli juures oleva illustratsiooni allkirjas ebatäpne tõlgendus kaebaja Facebooki-postitusest, nagu võiks vaktsiinivastaste hinnangul Ühendkuningriigi esimest vaktsiinisüsti saajat 90-aastast Margaret Keenanit ohustada vaktsiini kõrvaltoimena rasedus. Kaebaja Facebooki postituses on vaktsiini kõrvalmõjudeks olevate väidetavate probleemide hulgas kirjas „raseduse ja sünniraskused“. Kaebaja algsest postitusest erinevat arusaamist võimaldava kirjapildiga „näiteks rasedus ja sünnitus komplikatsioonid“ on tegu ka loo sisuosas.

Pressinõukogu hinnangul muus osas artiklis ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist ei ole.

Pressinõukogu