Kaebus nr 103
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Meie Maas 20. märtsil 2005 ilmunud artikli „Petmistele rajatud äri ei seisnud püsti” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab kontrollimata väiteid ja valefakte. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud kõikide süüdistuste kommenteerimiseks sõna ning samuti ei saanud ta võimalust vastulauseks.

Meie Maa selgitas Pressinõukogule, et artikli kirjutanud ajakirjanik on ise kaebajalt autoostjana petta saanud ning on seetõttu rääkinud kaebajaga varem autode müügi teemal korduvalt. Nendest varasematest vestlustest pärinevadki artiklis olevad  ütlused, kinnitas Meie Maa. Vastulause kohta märkis Meie Maa, et kaebaja ei esitanud seda.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa on rikkunud head ajakirjandustava, sest artikkel on kirjutatud ajakirjaniku enda isiklikest majanduslikest huvidest lähtuvalt. Ajakirjaniku ja kaebaja majanduslikku tehingut ei eita ka Meie Maa. Seega on rikutud ajakirjanduseetikakoodeksi punkti 2.2.

Meie Maa rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on kaebaja kommentaar võetud vaid kahe väite kohta, kuid põhisüüdistuste juures kaebaja seisukohad puuduvad.

Pressinõukogu leiab samuti, et Meie Maa on rikkunud koodeksi punkti 5.1, mis näeb ette tõsiste süüdistuste esitamise korral õiguse vastulauseks. Meie Maa kaebajale vastulause võimalust ei pakkunud.

Pressinõukogu