Kaebus nr 103
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rein Õue kaebust Meie Maas 20. märtsil 2005 ilmunud artikli „Petmistele rajatud äri ei seisnud püsti” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Rein Õue kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata väiteid ja valefakte. Rein Õue ei ole rahul, et talle ei antud kõikide süüdistuste kommenteerimiseks sõna ning samuti ei saanud ta võimalust vastulauseks.

Meie Maa selgitas Pressinõukogule, et artikli kirjutanud ajakirjanik on ise Rein Õuelt autoostjana petta saanud ning on seetõttu rääkinud kaebajaga varem autode müügi teemal korduvalt. Nendest varasematest vestlustest pärinevadki artiklis olevad Rein Õue ütlused, kinnitas Meie Maa. Vastulause kohta märkis Meie Maa, et Rein Õue ei esitanud seda.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa on rikkunud head ajakirjandustava, sest artikkel on kirjutatud ajakirjaniku enda isiklikest majanduslikest huvidest lähtuvalt. Ajakirjaniku ja kaebaja majanduslikku tehingut ei eita ka Meie Maa. Seega on rikutud ajakirjanduseetikakoodeksi punkti 2.2.

Meie Maa rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on kaebaja kommentaar võetud vaid kahe väite kohta, kuid põhisüüdistuste juures Rein Õue seisukohad puuduvad.

Pressinõukogu leiab samuti, et Meie Maa on rikkunud koodeksi punkti 5.1, mis näeb ette tõsiste süüdistuste esitamise korral õiguse vastulauseks. Meie Maa kaebajale vastulause võimalust ei pakkunud.

Pressinõukogu