Kaebus nr 1034
Pressinõukogu otsus 27.05.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mati Kikkase kaebust Postimehes 29. jaanuaril 2021 ilmunud artikli „Hämarad käigud kommirahaga kõigutavad Valga vallavõimu“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Valga vallas toimunud võimuvõitlusest ja opositsiooni poolt muu hulgas asevallavanemale Mati Kikkasele esitatud süüdistustest.

Mati Kikkas kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ühekülgset, moonutatud ja valikulist infot ning valeväiteid. Kaebaja leiab, et artiklis on oletused esitatud kui tõesed väited (näiteks väide, et ta menetles oma abikaasa esitatud valeandmetel põhinevaid taotlusi toetuse saamiseks). Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust kogu artikli kommenteerimiseks ja et leht jättis ühe tema poolt tehtud olulise paranduse tegemata.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis olevad faktiväited on põhistatud, väärtushinnangud on asjakohased ja kaebaja sai pädevas mahus sõna. Leht selgitas, et Postimees tugines Valga vallavolikogu revisjonikomisjoni järeldusel. Leht lisas, et artiklis olid Matti Kikkase sõnad, mida ta intervjuu ajal ütles ning hilisema täienduse tegemist ei pidanud ajakirjanik vajalikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida, peamine etteheide põhines Valga vallavolikogu revisjonikomisjoni ametlikel järeldustel.

Pressinõukogu