Kaebus nr 1040
Pressinõukogu otsus 23.09.2021 | TAUNIV.
Maaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elva vallavalitsuse kaebust Maalehe veebis 4. mail 2021 ja paberlehes 6. mail ilmunud artikli “Planeeritava ujula asukoht võib Elvasse võimuvahetuse tuua” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Elva vallavalitsuse soovist rajada Verevi järve kaldale uus rannahoone koos ujulaga, kuigi kohalikud elanikud on selle vastu ja sooviksid ujulat pigem spordihoone juurde.

Elva vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et Elva vallavalitsuselt ei küsitud kommentaari mitmete valefaktide ja väidete osas, mida artiklis esitatakse. Kaebaja palus toimetusel peale veebis ilmumist artiklit muuta ja valefaktid parandada, kuid leht ei reageerinud.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et leht eksis hoone rajamise ajaga, kuid see viga parandati veebis ning autor vabandas Elva vallavalitsuse ees. Leht selgitas, et artikkel keskendus vallavolikogu liikmete kriitikale ja kaaslinlaste rahulolematusele ning neile väidetele küsis loo autor abilinnapea kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldas leht ebatäpset infot hoone rajamise aja, taristu, pindala, külaliskorterite ja küsitluse kohta. Leht andis vallavalitsusele küll sõna, kuid ei küsinud kommentaari kõigi probleemsete väidete kohta.

Pressinõukogu