Kaebus nr 1041
Pressinõukogu otsus 26.08.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Triin Teramäe kaebust Eesti Ekspressis 5. mail 2021 ilmunud artikli “Kolumnist Triin Teramäe lennutas haisva kakapoti naabri terrassile. Naabrid: ta on meid peaaegu aasta aega terroriseerinud” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab kohtuvaidlust Triin Teramäe ja ta naabrite vahel.

Triin Teamäe kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik on avaldanud ühe poole laimu, valesüüdistusi ja faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud ning lisaks on talle suhu pandud sõnad, mida ta ei öelnud. Kaebaja märgib, et ta ei ole avaliku elu tegelane ning artiklil puudus päevakajalisus ja avalik huvi. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avaldati tema privaatseid andmeid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht tema vastulauset ei avaldanud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebaja on avaliku elu tegelane, sest avaldab arvamust erinevatel teemadel nii meedias kui ka sotsiaalmeedias. Leht selgitas, et artiklis kajastati avalikul kohtuistungil arutatud naabritevahelist konflikti ja antud juhul ei olnud mõeldav konflikti osapoolte umbisikustamine. Lisaks ei käsitletud artiklis kaebaja suhtes sensitiivseid teemasid ega avalikustatud kaebaja elukohta ega ka teisi isikuandmeid. Leht lisas, et artiklis ei ole kaebaja kohta avaldatud valeväiteid. Leht on seisukohal, et artikkel sisaldab mõlema osapoole seisukohti.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kajastas avalikku kohtuistungit ja seal kõlanud mõlema osapoole seisukohti naabritevahelisest konfliktist.

Pressinõukogu hinnangul on kaebaja nime avaldamine põhjendatud, sest Triin Teramäe on ise avalikkuses oma arvamustega tähelepanu otsinud.

Pressinõukogu