Kaebus nr 1048
Pressinõukogu otsus 23.09.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Reisalu kaebust Õhtulehes 5. mail 2021 ilmunud artikli “Riigikogulase ja kunstniku kohtuvaidlus sai läbi” peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Riigikogu liikme ja Toomas Reisalu kohtuvaidlusest.

Toomas Reisalu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab tema mainet, sest selles öeldakse “… end kunstnikuks nimetav Toomas Reisalu…”. Kaebaja selgitas, et ta ei ole ennast nii identifitseerinud, seda on teinud Õhtuleht ja teised ringkonnad. Kaebaja lisas, et pöördus korduvalt Õhtulehe poole sooviga, et avaldataks tema seisukoht, kuid tema palvetele ei vastatud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikkel kajastas jõustunud kohtulahendit. Leht selgitas, et artikkel ei kajasta kummagi osapoole seisukohti, vaid üksnes kohtuotsust. Leht lisas, et kuna kaebaja kirjeldab enda osalemist maalikonkurssidel ja viitab oma blogis isikunäitustele, siis peab ta end kunstnikuks. Õhtuleht selgitas, et kaebaja vastulause ei parandanud ühtegi faktiväidet ega tsitaati ja seetõttu ei olnud alust selle avaldamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, artikkel kajastab kohtulahendit ning seetõttu puudus vajadus ekstra ühelt poolelt täiendavat seisukohta küsida. Ka on põhjendatud kaebaja nimetamine kunstnikuks, sest ta ise on oma blogis kirjutanud, et teda võib nimetada portreekunstnikuks.

Pressinõukogu