Kaebus nr 1052
Pressinõukogu otsus 26.08.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pere & Kodu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus, kaebaja isik on Pressinõukogule teada) ajakirjas “Pere ja Kodu” 2021. aasta juunis ilmunud artikli “Lapse sünd viis lahku: on paratamatu, et naine armastab last mingil hetkel rohkem kui meest” peale ja otsustas, et ajakiri ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib suhetest ja lahkuminekutest. Ühe näitena tuuakse kaebaja suhe.

Kaebaja ei ole rahul, et artikli paberverisoonis on osapooled identifitseeritavad. Kaebaja hinnangul puudub selleks avalik huvi ning isikute tuvastamine kahjustab nende huve ja eraelu puutumatust. Kaebaja märkis, et artikkel sisaldab laimavat valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta sõna ei saanud.

Ajakiri vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei ole artikli põhjal identifitseeritav, sest tema nimelisi on Eesti palju. Toimetuse hinnangul on lapse emal õigus avaldada enda ja lapse isikuandmeid. Toimetus on seisukohal, et tegemist ei ole konflikti sisaldava looga. Toimetus selgitas, et artikkel rääkis partnerist lahku läinud ja üksi lapsi kasvatavatest emadest. Toimetus lisas, et kaebaja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et artiklis ilmunud väited on valed. Toimetus märkis, et kohe peale kaebust võeti veebiartiklist ära lapse pilt ja muudeti anonüümseks lapse ema. Ajakiri oli valmis kompromissiks ja avaldas augustikuu numbris vabanduse.

Pressinõukogu otsustas, et ajakiri “Pere ja Kodu” ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist kogemuslooga ja sellest ei tule välja, et kaebajal on käimas vaidlus lapse hooldusküsimustes. Pressinõukogu hinnangul on lapse isa tuvastatav piiratud ringile inimestele.

Pressinõukogu tuletab toimetustele meelde, et sõltuvalt loo olemusest ja eesmärgist ning eriti lapsi puudutavate teemade puhul tuleks hoolega läbi mõelda, kas ja kui palju asjaosalisi identifitseerida.

Pressinõukogu ei tee otsust ebaõigete väidete avaldamise kohta, sest avaldatud väiteid kaebaja oma kaebuses tõenditega ümber ei lükanud.

Pressinõukogu