Kaebus nr 1054
Pressinõukogu otsus 23.09.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Ühisteenused kaebust Õhtulehes 9. juulil 2021 ilmunud artikli “Inga Raitar: Kõik parkimisvägivalla ohvrid ühinege!” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis jagab autor oma kahte kogemust parkimistrahvi saamisel.

AS Ühisteenused kaebas Pressinõukogule, et artikkel loob ettevõttest ebaõige mulje ning kahjustab firma ja selle töötajate mainet. Kaebaja ei ole rahul, et ettevõttele sõna ei antud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et tegemist on arvamuslooga, kus autor kirjeldab enda kogemusi ja kogetu järel tekkinud mõtteid. Leht lisas, et AS Ühisteenused ei ole vaidlustanud ühtegi artiklis kirjeldatud sündmust või fakti. Leht märkis, et loos ei ole ka tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles autoril on õigus oma mõtteid ja kogemusi jagada. Lisaks ei ole kaebaja viidanud konkreetsetele väidetele või asjaoludele, mis loos ei vasta tõele

Pressinõukogu