Kaebus nr 1058
Pressinõukogu otsus 00.00.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Carmen Pritson-Tamme kaebust Delfis 8. juulil 2021 ilmunud artikli „Koroona ja vaktsiinide kohta väärinfot jaganud Carmen Pritson hakkab Kiili kooli põhikoolilastele inimeseõpetust õpetama“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et endine telesaatejuht Carmen Pritson-Tamme hakkab Kiili gümnaasiumis inimeseõpetust õpetama. Artiklis tuuakse välja, et Carmen Pritson-Tamme on viimastel aastatel pälvinud tähelepanu eksitavate tervist puudutavate väidetega.

Carmen Pritson-Tamme kaebas Pressinõukogule, et artiklist ja selle pealkirjast jääb mulje, justkui ei oleks ta sobiv lapsi õpetama. Kaebaja leiab, et artikliga on loodud temast kui õpetajast äärmiselt negatiivne kuvand, mis mõjutab nii tema tööd kui mainet. Kaebaja ei ole nõus, et teda nimetatakse artikli pealkirjas isikuks, kes jagab koroona ja vaktsiinide kohta väärinfot. Kaebaja selgitas, et ei ole valeinfot esitanud, vaid on kajastanud erinevaid seisukohti vaktsiinidega seonduva kohta. Kaebaja leiab, et artiklis avaldatakse avalikkusele infot, mille avaldamine on põhjendamatu. Lisaks leiab kaebaja, et ta ei ole avaliku elu tegelane.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kaebaja on oma kodulehel avaldanud mitmeid postitusi, mis avaldavad vaktsineerimise, maskikandmise ja koroonaviiruse kohta valeinfot. Delfi esitas Pressinõukogule ka näited postitustest. Delfi lisas, et sotsiaalmeedias on kaebaja jaganud (kuvanud oma ajajoonel) vaktsiinivastaseid artikleid ja seisukohti. Delfi leiab, et seega on pealkirjas avaldatud iseloomustus kaebaja kohta õige ja põhineb kaebaja enda sotsiaalmeedia postitustel. Delfi avaldas nii kaebaja, kooli kui ka koolipidaja seisukohad. Delfi märkis, et ei ole väitnud, et Carmen Pritson-Tamme ei sobi õpetajaks. Delfi leiab, et kaebaja on avaliku elu tegelane. Delfi lisas, et artiklis ei avaldatud tema eraelulisi andmeid.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul esitas Delfi hulgaliselt näiteid kaebaja postitustest või jagamistest, mis annavad eksitavat infot vaktsineerimise ja koroonaviiruse kohta. Seega on ka loo pealkiri põhjendatud ja ei ole eksitav ega ebatäpne.

Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelane, kelle vastu on kõrgendatud huvi. Pressinõukogu leiab, et artiklis ei ole kaebaja kohta eraelulisi andmeid avaldatud.

Pressinõukogu