Kaebus nr 106
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lembit Kalevi kaebust Äripäeva peale vastulause avaldamata jätmises ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lembit Kalev esitas vastulause Äripäeva 15. veebruaril ilmunud artikli „Liikuvate autotulede leiutaja plaanib kohtuasja suurte autofirmade vastu” ja 23. veebruaril ilmunud artikli „Kaitsta saab vaid uudset leiutist” peale ning pole rahul sellega, et ajaleht jättis vastulause avaldamata.

Äripäev selgitas Pressinõukogule, et Lembit Kalevi kirja puhul polnud tegu vastulausega, vaid spetsiifilise artikliga, mille vastu lugejahuvi on väike. Leht lisas, et artiklites polnud Lembit Kalevit halvustavaid süüdistusi.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna kaebaja sai esimeses artiklis sõna ning teine artikkel oli üldistav, siis vajadust vastulause avaldamiseks lehel ei olnud. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on teemale pühendanud piisavalt palju leheruumi.

Pressinõukogu