Kaebus nr 1061
Pressinõukogu otsus 21.10.2021 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ ATKO Liinid kaebust Delfis 2. septembril 2021 ilmunud artikli „Kurikuulsa ATKO liinide tegevus kuivab järjest kokku. Kes Harjumaad valitsevad?“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et mitmes vallas võtavad Hansabuss ja Go Bus ATKO seniste liinide teenindamise üle.

OÜ ATKO Liinid kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot selle kohta, nagu ei oleks ATKOl Harjumaal enam ühtegi liini teenindada. Kaebaja hinnangul jätab artikkel mulje nagu oleks kolme Harjumaa siseliini teenindamine ATKOlt ära võetud probleemide pärast, kuigi tegelikkuses osutas ATKO teenust lepingute lõppemiseni. Samuti peab kaebaja halvustavaks pealkirja, milles kasutati ATKO kohta sõna „kurikuulus“.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas õiget väidet Harjumaa kohta ning ka kaebaja ei lükka seda tõenditega ümber. Väidet kinnitab ka Harjumaa maakonnaliinide veebileht, millel sisalduva info põhjal ei teeninda ATKO Liinid ühtegi Harjumaa bussiliini. Delfi leiab, et väärtushinnang „kurikuulus“ on põhjendatud, sest kaebajal on teenuse osutamisega varasemalt olnud palju probleeme.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et kuivõrd tegelikkuses teenindab ATKO Grupp Harjumaal mitut liini, oleks pidanud artiklis selguse huvides nimetama ära ATKO Grupi tütarfirmad, kes Harjumaal liine teenindama on jäänud.

Pressinõukogu