Kaebus nr 1062
Pressinõukogu otsus 18.11.2021 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Oja Ehituse juhatuse liikme Janek Pisartšiku kaebust Postimehes 26. augustil 2021 ilmunud artikli „Korruptsioonis süüdistatavad Otepää vallajuhid said uue kahtlustuse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib korruptsioonis süüdistuse saanud Otepää vallajuhtidest ja valla ehitushangetest.

Oja Ehituse juhatuse liige Janek Pisartšik kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema ja ta firma kohta esitatud valefakte ja tekitatud mainekahju, sest ta ei ole antud looga seotud muud moodi, kui läbi allikate sõnade. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi artikkel sisaldab tõsiseid süüdistusi. Kaebaja märkis, et ükski institutsioon ei ole teda teavitanud sellest, et ta on eksinud hankepakkumisel. Kaebaja selgitas, et Oja Ehituse ja Otepää vallavalitsuse koostöö on kestnud kokku vaid 1,5 aastat ja seetõttu on alusetu selle ajaga teenida tiitel „ihuehitaja“. Kaebaja märkis, et ei ole Kaido Tambergiga enne tööga seonduvalt kokku puutunud ja et ta ei ole pärit Alalt nagu leht väidab.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Oja Ehitusele ei ole prokuratuur süüdistust esitanud ja ettevõtte kohta pole väidetud midagi sellist, mis nõudnuks vastulauset. Leht selgitas, et tegemist oli taustainfot puudutava lõiguga. Leht lisas, et pakkus peale artikli ilmumist ka kaebajale sõna, kuid kaebaja keeldus. Leht selgitas, et aastatel 2017-2021 on Sangaste vallavalitsus ja seejärel Otepää vallavalitsus maksnud Oja Ehitusele remonditööde eest 39 korral kogusummas 651 978,40 eurot ja seega ei vasta tõele kaebaja väide 1,5-aastasest koostööst. Postimees rõhutas, et artiklis ei ole antud hinnangut Oja Ehituse ehitustöö kvaliteedile ja samuti pole ettevõtet süüdistatud ebaseaduslikus tegevuses.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates. Pressinõukogu hinnangul on Oja Ehitus antud artiklis pandud konteksti, mis jätab mulje, et tegeletud on kahtlaste asjadega, kuid selle kohta artiklis tõendeid ei ole. Ka ei ole artiklis väidetud, et Oja Ehituse seost korruptsioonisüüdistusega ei ole leitud.

Pressinõukogu