Kaebus nr 1066
Pressinõukogu otsus 18.11.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Riigiprokuratuuri kaebust Eesti Ekspressis 8. septembril 2021 ilmunud artikli „Tapetud mehe ema jahmatav avaldus: „Jutt oli, et enne ei liigu ei prokurör ega politsei, kui me ei maksa“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Harju maakohtus toimunud kohtuprotsessil räägitust. Kohtuprotsessil oli teemaks 39aastase mehe surm rusikahoopidest saadud vigastustesse.

Riigiprokuratuur kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja juhtlause on eksitavad, sest jätavad mulje, et otsused, mille vastuvõtmine on kriminaalmenetlust läbi viies prokuratuuri pädevuses, võetakse vastu alles siis, kui kannatanu esindaja on maksnud altkäemaksuna 25 000 eurot. Riigiprokuratuur märgib, et õige info teada saamiseks tuleb artikkel mõttega läbi lugeda ning need, kes loevad vaid pealkirja või tasuta algusosa, jäävad eksliku infoga.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et pealkirjas kasutatud tsitaat on öeldud avalikult kohtuistungil ja see on esitatud jutumärkides. Leht leiab, et pealkirjast saab aru, et selle tsitaadi ütles tapetud mehe ema. Leht selgitas, et samuti vastab tõele artikli juhtlause, mis kajastab täpselt seda, mida tapetud mehe ema avalikul kohtuistungil vande all tunnistas. Leht lisas, et ei ole otseselt ega kaudselt väitnud, et tapetud mehe emalt oleks raha küsinud prokuratuur või politsei või keegi nende töötajatest. Leht lisas, et võttis enne artikli ilmumist ka prokuratuuriga ühendust ja muude teemade seas uuris 25 000 nõudmise kohta, kuid sellele küsimusele vastust ei saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna pealkirjas on kasutatud jutumärke, on aru saada, et tegemist on tsitaadiga ning samas on viidatud ka sellele, et need on tapetud mehe ema sõnad. Pealkirjast ning edasisest artiklist tervikuna ei jää mõistlikule lehelugejale arusaama prokuratuuri seotusest pealkirjas avaldatud etteheitega.

Pressinõukogu