Kaebus nr 1076
Pressinõukogu otsus 16.12.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Veskioja 1 OÜ kaebust Delfi Ärilehes 4. novembril 2021 ilmunud artikli „Parkett kummis, tuul puhub läbi. Ostja esitas kümnete ehitusvigade tõttu arendaja vastu kaebuse“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib tarbijavaidluste komisjoni jõudnud kaebusest Veskioja 1 OÜ nimelise väikearendaja vastu.

Veskioja 1 OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab arendaja kohta selliseid andmeid (juhatuse liikmete ja osanike nimed, andmed teenitud kasumi ja pooleliolevate uusarenduste kohta), mida tarbijavaidluste komisjoni otsusest ei ole võimalik välja lugeda. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel jätab mulje, justkui on komisjoni otsus lõplik ja tarbijal on õigus nõuda puuduste kõrvaldamist. Kaebaja märkis, et asja igakülgseks lahendamiseks peaksid pooled kohtusse pöörduma. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab tema kohta tõsiseid süüdistusi, kuid sõna ega vastulause võimalust Delfi arendajale ei pakkunud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel refereeris tarbijavaidluste komisjoni otsust. Delfi selgitas, et keskmisele lugejale on selge, et kõikidel isikutel on võimalus oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Delfi hinnangul ei ole tegemist konflikti sisaldava artikliga, sest refereeritud on otsuse sisu, millele ei ole lisatud Delfi poolseid kommentaare ega hinnanguid. Delfi arvates on arendaja andmete avaldamine õiguspärane.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on refereeritud tarbijavaidluste komisjoni otsust, milles on mõlema osapoole seisukohad, samas oleks võinud uudises kohe alguses rõhutada, et tegemist on komisjoni otsuse refereeringuga. Kuna artikkel ei sisalda täiendavaid kommentaare, ei olnud alust kaebajale täiendavaks sõna andmiseks ega vastulauseks.

Pressinõukogu hinnangul oli tegemist avaliku huvi all oleva teemaga ja seega on põhjendatud kaebaja uute arenduste ning omanike ja juhatuse nimeline välja toomine.

Pressinõukogu