Kaebus nr 1077
Pressinõukogu otsus 27.01.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus, kaebaja isik Pressinõukogule teada) Õhtulehes 1. detsembril 2021 ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et pankrotihaldur nõuab kaebajalt kohtu kaudu Mini Crediti antud laenu. Artiklis on kirjas, et kaebaja on kohtuotsuse vaidlustanud Tallinna ringkonnakohtus.

Kaebaja leiab, et kohtuasjaga seotud isikute avalikustamine põhjustab talle ja ta perele kannatusi. Kaebaja ei ole rahul, et avalikustati jõustumata kohtuotsus. Kaebaja leiab, et artiklis olevad väited, et ta on võlgu ja et ta on sõlminud laenulepingu, ei vasta tõele.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikkel on kirjutatud kohtumaterjalide põhjal ja selles puuduvad faktivead. Samuti on artiklis öeldud, mis astme kohtuotsus oli ja mis on saanud edasi. Leht märgib, et eraelulised teemad on artiklist välja jäetud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel kohtuotsust ja välja on jäetud eraelulised andmed. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja puhul tegemist isikuga, kes on enda tegemisi ise meedias varasemalt presenteerinud ja avalikkuse huvi selle isiku vastu on seetõttu ka suurem ning see omakorda õigustab jõustumata kohtulahendi kajastamist. Isik, kes enda kuvandit on meedias loonud, peab arvestama, et tema tegemiste vastu on kõrgendatud huvi.

Pressinõukogu