Kaebus nr 108
Pressinõukogu otsus 18.08.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Esra KO kaebust 4. mail 2005 SL Õhtulehes ilmunud artikli „Taksosõit lõppes vangikongis” peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

OÜ Esra KO ei ole rahul sellega, et leht keeldus avaldamast vastulauset ning jättis lugejatele eksitava info, nagu oleks artiklis kirjeldatud juhtumis süüdi taksojuht ja taksofirma.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et leht avaldas kaebaja kommentaari artiklis. Kuna vastulause ei parandanud faktivigu ja tsitaate ning langes kokku juba avaldatuga, ei pidanud leht vajalikuks selle avaldamist.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Leht avaldas kaebaja seisukohad artiklis ning loo järelkajana ilmus ka Põhja politseiprefektuuri vastulause. Kuna kaebaja vastulause midagi uut ei sisaldanud, ei olnud lehel põhjust seda avaldada.

Pressinõukogu