Kaebus nr 1086
Pressinõukogu otsus 24.03.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raul Koovi kaebust Eesti Ekspressis 9. veebruaril 2022 ilmunud artikli „Süstemaatiline kottimine: alaliidu juhid arutasid, kuidas sportlasega „veidi kiusu ajada““ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) ja EMFile ebamugavaid küsimusi esitava motokrossisõitja Tanel Rauki suhetest.

Raul Koov kaebas Pressinõukogule, et artikkel on kallutatud ja sellest on jäetud välja osa olulisi fakte. Kaebaja selgitas, et tema saadetud meil, millest artikli sündmused alguse said, oli tegelikult vastus ja arvamus kahes erinevas kirjavahetuses. Kaebaja leiab, et artikkel loob väära pildi, nagu oleks tema selle protsessi algataja ja põhiline suunanäitaja. Raul Koov märkis, et Ekspress Meedia on tugevalt Tanel Raukiga seotud osapool, sest tema mõlemad sõidukid kannavad Delfi reklaami.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikkel ei loo pilti, nagu oleks kaebaja loos kirjeldatud sündmuste ahela algatanud ning samuti ei ole ta ka artikli peategelane. Leht selgitas, et artiklist tuleb selgelt välja, et kirjavahetusele on eelnenud teema, millega kaebaja on kurssi viidud. Samuti leiab leht, et kaebaja e-kirja on õigesti tsiteeritud, avaldamata on jäetud paar viimast rida. Ka ei ole e-kirja avaldatud originaalist erinevas kontekstis. Samuti leiab toimetus, et kuna teema vastu oli avalik huvi, siis on põhjendatud ka kaebaja e-posti avaldamine, lisaks on see ka avalikult kättesaadav ja kiiresti leitav. Leht leiab, et ei ole kaebajale tekitanud põhjendamata kannatusi. Eesti Ekspress märkis, et artikkel on kirjutatud uurimisloona, tegemist ei ole reklaamiga. Toimetus selgitas, et Delfi (Ekspress Meedia) ja Tanel Rauki vahel puuduvad sponsorlussidemed. Lisaks kinnitas ajakirjanik, et keegi Delfist ei olnud teadlik, et selline lugu ilmub.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid artiklis kajastamist leidnud kiri ja selles olnud Raul Koovi lause tegelikkuses olemas. Lisaks leiab Pressinõukogu, et toimetused ei pea kõiki kirju ja kirjade sisu täismahus avaldama ning võivad teha lihtsustusi.

Pressinõukogu