Kaebus nr 1087
Pressinõukogu otsus 28.04.20220 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Eesti Tsiviilallianss asutaja Priit Vimbergi kaebust Eesti Ekspressis 2. veebruaril 2022 ilmunud artikli „Kuidas kriis rahaks teha: Eesti kullaärimeeste seosed vandenõuteoreetikutega“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, kuidas erinevad kullamüüjad on seotud vandenõuteoreetikutega. Artikli kõrvalloos “Saksa kullaärimehe jätkuv äriedu ja laienev haare” on nimetatud MTÜ-d Eesti Tsiviilallianss piirangute ja vaktsiinivastaste survegrupiks.

MTÜ Eesti Tsiviilallianss asutaja Priit Vimberg kaebas Pressinõukogule, et kõrvallugu sisaldab MTÜ kohta valeväiteid. Koos pealooga jääb kaebaja arvates mulje nagu oleks MTÜ Eesti Tsiviilallianss vandenõuteoreetikute ühendus. Kaebaja leiab, et selline seostamine on meelevaldne ja ei vasta tõele. Lisaks märgib kaebaja, et MTÜ ei ole olnud vaktsineerimise ega piirangute vastu. Kaebaja selgitas, et MTÜ eesmärk on valitsuse kehtestatud korralduste õiguspärasuse ja Eesti elanike põhiõiguste tagamine.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Tsiviilalliansile hinnangu andmine, et tegemist on koroonapiirangute ning vaktsineerimisvastse lobigrupiga on asjakohane ning see ei ole eksitav. Leht selgitas, et MTÜ on üles kutsunud inimesi esitamaks ühiskaebus koroonakriisist tingitud meetmetega seoses, mis rikuvad nende põhiõigusi. Ekspressi hinnangul on MTÜ rahulolematu vaktsineerimissurvega, arvukate piirangutega, COVID passide süsteemi jm-ga. Näiteks väljendatakse sotsiaalmeedias selget vastumeelsust vaktsineerimisele ja piirangutele. Ekspress leiab, et Tsiviilalliansi kohta avaldatud info ei ole ebatäpne ega eksitav.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on MTÜ Eesti Tsiviilallianss nimetamine piirangute ja vaktsiinivastaste survegrupiks põhjendatud, sest MTÜ esindajate artiklid ja sotsiaalmeedia postitused näitavad, et alliansi eesmärk on kohtu kaudu piirangute ja vaktsineerimise vastu võidelda. MTÜ esindajate selgitus, et MTÜ eesmärk on valitsuse kehtestatud korralduste õiguspärasuse ja Eesti elanike põhiõiguste tagamine, ei muuda olematuks MTÜ sisulist lõppeesmärki, mis on selgelt piirangute ja vaktsineerimiskohustuse keelamine.

Pressinõukogu