Kaebus nr 109
Pressinõukogu otsus 29.09.2005 | TAUNIV.
Gorod rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kirde-Eesti Ettevõtjate Liidu kaebust ajalehes Gorod 2005. aasta mais ilmunud pildiallkirja „Armastav ühendus” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Kirde-Eesti Ettevõtjate Liit (KEEL) leiab, et pildiallkiri eksitab lugejaid, kuna jätab mulje, nagu viibinuks KEELi liikmed Isamaaliidu juhatuse koosolekul, kus arutati piirilepingut Venemaaga. Tegelikult viibisid KEELi liikmed koolituskeskuse Pro Patria korraldatud seminaril.

Gorod selgitas Pressinõukogule, et nii tekst kui fotod vastavad tõele, sest Isamaaliit pidas Narvas juhatuse koosolekut. Samuti toimus Narvas Pro Patria seminar, kust pärinevad ka fotod.

Pressinõukogu otsustas, et Gorod on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille järgi ei või fotod ja fotode allkirjad auditooriumi eksitada. Antud fotoallkirja puhul ei ole viidatud, et fotod on tehtud seminaril. Tekstis on aga juttu vaid Isamaaliidu volikogu koosolekust.

Pressinõukogu