Kaebus nr 1090
Pressinõukogu otsus 09.06.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mari-Ann Ploompuu kaebust Eesti Ekspressis 22. veebruaril 2022 ilmunud artikli „Treener nõuab kohtus valuraha lapsevanemalt, kes teda pedofiiliks nimetas“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtuvaidlusest ahistamiskahtlusega tütarlaste jalgpallitreeneri Mari-Ann Ploompuu ja tema trennis käinud lapsevanema, spordiajakirjanik Ville Arikese vahel.

Mari-Ann Ploompuu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat ja moonutatud infot ning kontrollimata on jäetud faktide ja info tõesus. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud vastulause võimalust, kuigi teine pool on sõna saanud. Kaebaja ei ole rahul, et suuremale osale teise poole süüdistustest talle kommenteerimisvõimalust ei anta. Kaebaja leiab, et ühte tema tsitaati on kasutatud vales kontekstis ja see jätab lugejatele vale mulje. Kaebaja hinnangul on artikli alapealkiri “Treener sai seal tööd, kuid varsti oli tal sealgi pahandusi” eksitav, sest artiklist ei nähtu, millised olid “pahandused”.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik on ära kuulanud mõlemad osapooled ning artiklis on kajastatud mõlema poole nägemus konfliktist. Leht selgitas, et artikkel sisaldab palju kaebajaid toetavaid argumente, mille on esitanud Ploompuu õpilaste vanemad. Leht leiab, et ei ole kasutanud tsitaati originaalist erinevas kontekstis. Leht selgitas, et artiklis ei ole avaldatud eksitavat infot. Samuti ei pea toimetus alapealkirja eksitavaks, sest “pahandus” tähendab ka ebameeldivat olukorda.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel kohtuvaidlust ning välja on toodud mõlema vaidluspoole seisukohad.

Pressinõukogu