Kaebus nr 1091
Pressinõukogu otsus 09.06.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
“Pealtnägija” ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Telegram Media OÜ juhatuse liikme Hando Tõnumaa kaebust 2. märtsil 2022 eetris olnud “Pealtnägija” peale ja leidis, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib sellest, kuidas alternatiivtegelased Moskva-meelseks muutusid. Saatelõigus näidatakse teiste kaadrite seas Telegram Media Facebook live’i ning Hando Tõnumaa Facebooki postitust ja tema nime sisaldavat ekraanikuva.

Telegram Media OÜ juhatuse liige Hando Tõnumaa kaebas Pressinõukogule, et saade jätab mulje, nagu oleks Telegram Media ja Hando Tõnumaa “Kremli-meelsed” ja nagu pärineks nende jutupunktid “Venemaa trollidelt”. Kaebaja väitel ei vasta see aga tõele. Kaebaja ei ole rahul, et saates tema selgitust ei kajastatud. Hando Tõnumaa lisas, et väljendas “Pealtnägijale” selgelt, et ta ei toeta Kremlit ega Putinit. Kaebaja leiab, et tema ja Telegram Media kohta avaldati tõsiseid süüdistusi ja ta oleks pidanud saama sõna. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et süüdistusi avaldati kontekstist välja rebitud katkenditel.

Eesti Rahvusringhääling vastas Pressinõukogule, et saatejuhi selja taga alternatiivtegelastest rääkimise ajal kuvati galerii, mis on läbilõige tervest loost ja Telegram Media on selles galeriis teiste seas. ERR lisas, et kaebaja Facebooki postitus on samuti üks mitmest illustratsioonist, mis loos esitatakse. ERR selgitas, et saates esinevad eksperdid ega autor ei väida, et kaebaja töötab teadvalt Kremli ülesandel. ERR on seisukohal, et saates ei ole eksitavat infot ning saatejuhi lõpulause on sisuline kokkuvõte kaebaja laialivalguvast tekstist. ERR märkis, et kaebaja vastulauset ei olnud reaalselt võimalik esitada, sest see oli hüplik, segane ja triivis eri teemade vahel. Lisaks ei esitatud saates Telegram Media ega Hando Tõnumaa kohta tõsiseid süüdistusi, mis vajanuks eraldi kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et “Pealtnägija” ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Telegram Media ja Hando Tõnumaa ühed paljudest, kelle tegevust saates kajastatakse, neid ei süüdistata seotuses Kremli või Putiniga ning seepärast puudus vajadus neile ka eraldi sõna anda.

Pressinõukogu