Kaebus nr 1094
Pressinõukogu otsus 09.06.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
“Kuuuurija” ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Meeli Tuubeli kaebust “Kuuuurija” veebis 13. mail 2022 ilmunud artikli “Sotsiaalministeeriumi ametnik nimetab “Kuuuurijat” saastaajakirjanduseks. Ministeerium: ametnikuga on sel teemal suheldud” peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Meeli Tuubeli poolt Valga volikogu liikmetele saadetud kirjast, milles ta nimetab “Kuuuurijat” saastaajakirjanduseks.

Meeli Tuubel kaebas Pressinõukogule, et ta ei kirjutanud kirja kui sotsiaalministeeriumi ametnik, vaid kui volikogu liige. Kaebaja lisas, et kinnine siselist ei ole avalik arvamusruum. Kaebaja ei ole rahul, et tema kommentaari ei avaldatud. Kaebaja selgitas, et ajakirjanik andis talle 9. mail kell 16.20 kommenteerimiseks aega ühe ööpäeva. Kaebaja märkis, et saatis oma kommentaari 10. mail kell 15.56, kuid ajakirjanik seda ei avaldanud.

“Kuuuurija” vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei saanud 10. mail kommentaari kätte ja lükkas seetõttu loo avaldamist mitu päeva edasi. 13. mail lugu ilmus ja selles oli märkus, et kaebajalt kommentaari ei saadud. Lõpuks ilmus kaebaja kommentaar loo juures 15. mail. Postimees Grupi IT-osakond tegi kindlaks, et kaebaja kommentaar 10. mail küll saabus, kuid ajakirjaniku postkasti see ei jõudnud, sest läks spämmi. Ajakirjanik lisas kaebaja kommentaari artiklisse esimesel võimalusel. “Kuuuurija” on seisukohal, et artiklis puudub konflikt ja tegemist oli fakte kajastava looga.

Pressinõukogu otsustas, et “Kuuuurija” veeb ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest lugu oli faktoloogiliselt tõene.

Pressinõukogu