Kaebus nr 110
Pressinõukogu otsus 18.08.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lääne Maavalitsuse kaebust 5. mail 2005 Lääne Elus ilmunud juhtkirja „Mõtteprügi” peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lääne Maavalitsus ei pea õigeks maakonna tunnuslauset hukkamõistva juhtkirja avaldamist enne konkursikuulutuse ilmumist. Samuti ei ole kaebaja rahul juhtkirja anonüümsusega.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et juhtkiri tugineb samas lehes ilmunud uudisel, kus oma seisukoha ütlesid välja nii Lääne maavanem Sulev Vare kui maavalitsuse pressiesindaja. Juhtkiri väljendab toimetuse seisukohta. Toimetus pakkus maavalitsusele võimalust vastulauseks, kuid maavalitsus seda ei kasutanud.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et lehel on õigus oma arvamusele ning parim koht selle avaldamiseks ongi juhtkiri.

Pressinõukogu