Kaebus nr 1101
Pressinõukogu otsus 03.11.2022 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Herman Simmi kaebust 11. augustil 2022 Eesti Päevalehes ilmunud artikli „Jaan Toots. Savisaar kuulas kõiki, aga Ratasel juhib parteid väike grupp inimesi“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Jaan Toots viitab oma intervjuus Herman Simmi väidetavatele kuritegudele ja räägib ka tema minevikust.

Herman Simm kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valeväiteid, kuid talle sõna ei anta.

Eesti Päevaleht tunnistas eksimust ja vabandas 23. augusti lehes.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul olid süüdistused Herman Simmi kohta tõsised ja talle tulnuks sõna anda.

Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava/edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Kui toimetus oleks Jaan Tootsi väited Herman Simmi kohta üle kontrollinud, oleks viga välja tulnud juba enne avaldamist.

Samuti rikkus Eesti Päevaleht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Pressinõukogu leiab, et Päevaleht oleks lisaks paberlehele avaldama vabanduse ka veebis loo juures.

Pressinõukogu