Kaebus nr 1107
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Transpordiameti kaebust Eesti Ekspressis 12. oktoobril 2022 ilmunud artikli „Riigi tähtsaim maantee on valmimas, ehituse kontrollijad pole aga kordagi objektil käinud“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo lõigu omanikujärelevalvest, mida teeb Lindvill OÜ. Firmal on Transpordiametiga lehe väitel 16 lepingut, kuigi kattuvaid objekte olla ei tohi. Lindvill OÜ konkurendid väitsid lehele, et järelevalveinsenerid pole teelõigul kordagi käinud.

Transpordiamet kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest kogu ehitusprotsess on olnud pideva omanikujärelevalve all. Transpordiameti kinnitusel on objektil kogu aeg viibinud keegi kooskõlastatud meeskonnast või kooskõlastatud asendaja. Kaebaja kinnitusel tõestati seda dokumentaalselt ka ajakirjanikule. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel süüdistab Transpordiametit ühe ettevõtte eelistamises toetudes konkureerivate ettevõtete töötajate väidetele. Samuti ei ole Transpordiamet rahul, et Ekspress nende vastulauset ei avaldanud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik suhtles Transpordiametiga kooskõlastatud kolme võtmeisikuga, kes kõik ütlesid, et ei ole kordagi objektil käinud ning sellega nõustus ka Transpordiamet. Lehe kinnitusel on artiklis olemas Transpordiameti seisukoht. Leht lisas, et avaldas materjali, mille kohta on olemas dokumentaalsed tõendid. Eesti Ekspress selgitas, et vastulauset ei avaldatud, kuna selles toodud väiteid Transpordiamet ei tõendanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu leiab, et artikli pealkiri veebis ja juhtlause on eksitavad, sest need on raamistavad ja suunavad lugeja valele teele. Paberlehes ilmunud artikli pealkirja peab Pressinõukogu korrektseks.

Pressinõukogu