Kaebus nr 1112
Pressinõukogu otsus 02.02.2023 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Järva vallavalitsuse kaebust 19. septembril 2022 TV3 eetris olnud saate „Märgatud Eestis“ peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Järva vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et saates kritiseeriti valla sotsiaaltöötaja tööd ja esitati mitmeid valeväiteid ning seepärast tulnuks sotsiaaltöötajale sõna anda. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, kuidas saates Ülo näidati. Kaebaja leiab, et saates on kuritarvitatud meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi. Vallavalitsus pöördus peale saadet saatejuhi poole, et olukorda omalt poolt selgitada, kuid saatejuht sotsiaalosakonna juhatajale sõna ei andnud.

TV3 vastas Pressinõukogule, et tegemist ei olnud ajakirjandusliku konfliktlooga, pigem reportaaži žanrisse kuuluvaga. Saates kajastati Ülo elamistingimusi ilma kolmandaid osapooli kritiseerimata või süüdlast otsimata. TV3 lisas, et saate autor püüdis saada kontakti Järva vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajaga, kuid tema pöördumisele ei vastatud. TV3 kinnitusel selgitas võttemeeskond Ülole parimal võimalikul moel saate võimalikke tagajärgi. TV3 märkis, et ei leia, nagu oleks Ülo loo kajastamine vastuolus ajakirjanduseetika koodeksiga. Samas on TV3 valmis vabandama, et sotaiaaltöötajatega kontakti saamiseks lisapingutusi ei tehtud.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus 19. septembril eetris olnud saatega „Märgatud Eestis“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitatakse saates süüdistusi sotsiaaltöötaja kohta, seda küll nimesid nimetamata, ning seetõttu tulnuks võtta kommentaar ka sotsiaalosakonnast.

Pressinõukogu hinnangul tasub sarnaste teemade puhul toimetustel alati hoolikalt kaaluda, kuidas saates osalejaid näidatakse ning kas nad saavad aru ka saate võimalikest tagajärgedest, sest sellises olukorras inimeste näitamisel võib olla piir meediaga kogenematute inimeste võimalikule kuritarvitamisele väga lähedal.

Pressinõukogu