Kaebus nr 1114
Pressinõukogu otsus 02.02.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Venekeelne Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Žanna Erte kaebust venekeelses Postimehes 20. oktoobril 2022 ilmunud artikli „Intriigid lasteaias. Mobbing põhjustas kogenud õpetaja lahkumise“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib direktori ja armastatud õpetaja konfliktist Tallinnas Muhu lasteaias. Loos mainitakse ka õppealajuhatajat Žanna Ertet.

Žanna Erte kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat infot selle kohta, nagu avaldaks ka lasteaia õpetajatele ja nende abilistele psühholoogilist survet. Kuna see väide põhineb lastevanemate sõnadel, siis peab kaebaja seda kinnitamata andmete avaldamiseks. Samuti kahtleb kaebaja ühe pedagoogi anonüümses väites vaimse survestamise kohta – kaebajal on kahtlus, et ükski anonüümne õpetaja ei andnud selliseid kommentaare. Kaebaja selgitas, et ei ole objektiivset põhjust, miks õpetaja oleks pidanud anonüümseks jääma. Kaebaja lisas, et tal on õigus anda kommentaare direktori loal ning lasteaia koosolekul tema antud selgitused olid tõesed. Kaebaja märgib, et ei saanud ajakirjanikult oma meilidele ühtegi kirja ega töötelefonile kõnesid. Kaebaja lisas, et ajakirjanik viibis lasteaia koosolekul ja võttis töötajatelt intervjuusid nõusolekut küsimata.

Venekeelne Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tegi kõik endast oleneva kaebajaga kontakti saamiseks. Toimetus lisas, et kaebaja oli teadlik ajakirjanduse huvist teema ja tema seisukoha vastu, kuna pärast lastevanemate koosolekut ajakirjanik tutvustas end kaebajale ja palus kommenteeri, kuid sai keelduva vastuse. Väljaanne kinnitas, et kaebaja kohta on avaldatud lastevanemate ja ühe lasteaia töötaja väited.

Pressinõukogu otsustas, et venekeelne Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole põhjust kahelda väidetes, mida kaebaja kohta andsid artiklis  lastevanemad ja üks töötaja. Lisaks on toimetuse poolt tõendatud ajakirjaniku püüdlused saada kaebajaga ühendust.

Pressinõukogu