Kaebus nr 1116
Pressinõukogu otsus 23.03.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kadi Sarve kaebust Eesti Ekspressis 9. novembril 2022 ilmunud artikli „Sahinad. Taukar torkas Sarve“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Vaidlusalune „Sahin“ rääkis advokatuuri aastapeost.

Kadi Sarv kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ekspress avaldas valeväite selle kohta, et Robert Sarv saatis teda peol. Samuti avaldas leht valeväite, et kaebaja töötab ühes büroos assistendina. Kaebaja selgitas, et ei ole kunagi töötanud üheski büroos assistendina. Samuti avaldas leht valeväite, et kaebaja on Robert Sarve elukaaslane. Kaebaja märkis, et selle vea küll väljaanne hiljem parandas.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Robert Sarv on kinnitanud, et saatis peol oma abikaasat ja et Kadi Sarv pani ta peole kirja. Lehe hinnangul ei ole abikaasa nimetamine elukaaslaseks vale, tegemist on kõnekeelse väljendiga ning lisaks avaldas leht kohe ka paranduse. Leht selgitas, et see, et Kadi Sarve ametinimetus on büroojuht, ei muuda tema tööülesandeid assistendi omadest erinevaks, sest assistendi töökohustuste hulka kuulub igapäevastes tööülesannetes abistamine ja assisteerimine. Leht leiab, et ei ole sisuliselt vale nimetada assistendiks isikut, kelle ülesandeks on advokaate abistada. Leht leiab, et seega ei avaldatud valeinfot.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole vale nimetada abikaasat elukaaslaseks, sest nende kahe mõiste sisu on oma olemuselt samane. Ka Eesti õigekeelsussõnaraamat annab sõnale „elukaaslane“ esimese vastena „abikaasa“. Lisaks ei olnud vale nimetada büroojuhina töötavat Kadi Sarve assistendiks, sest ka büroojuhi ülesannete hulka kuulub advokaatide abistamine/assisteerimine  nende tegevuses.

Pressinõukogu tunnustab Eesti Ekspressi selle eest, et leht avaldas parandused ja täpsustused kiiresti ja märgataval kujul.

Pressinõukogu