Kaebus nr 1117
Pressinõukogu otsus 23.03.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Robert Sarve kaebust Eesti Ekspressis 9. novembril 2022 ilmunud artikli „Sahinad. Taukar torkas Sarve“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Vaidlusalune „Sahin“ rääkis advokatuuri aastapeost.

Robert Sarv kaebas Pressinõukogule, et leht avaldas ebaõige faktiväite selle kohta, et ta saatis peol oma elukaaslast/abikaasat. Kaebaja märkis, et ta ei saatnud peol kedagi ja et Kadi Sarv on ta abikaasa. Samuti peab kaebaja valeks, nagu oleks Karl-Erik Taukar „Sarve torganud“ ehk öelnud artiklis avaldatud tsitaadi. Kaebaja märkis, et ei Karl-Erik Taukari hääletoonist, käitumisest ega sõnakasutusest saa objektiivselt mingit „torkamist“ välja lugeda. Seda, et avaldatud tsitaat osutus valeks, kinnitas Karl-Erik Taukar ise. Kaebaja leiab, et artikli esialgses variandis avaldatud lause on tema au teotav ja väärkikust alandav, seda kinnitasid ka artikli juures olevad kommentaarid. Robert Sarv leiab, et tahtlikult avaldatud vale väide jättis avalikkusele ebaõige mulje, et ta polnud advokatuuri aastapeole oodatud ja et Karl-Erik Taukar mõnitas ja madaldas teda.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Robert Sarv on kinnitanud, et ta oli peol Kadi Sarve saatja ja seega ei ole avaldatud väide vale. Leht lisas, et selle kohta, et Robert Sarv oli peol abikaasaga, mitte elukaaslasega, tegi leht 11. novembril paranduse. Samas leiab leht, et abikaasa nimetamine elukaaslaseks ei ole vale. Leht selgitas, et keskmine mõistlik inimene saab aru, et Karl-Erik Taukari küsimus advokatuuri peol oli seotud asjaoluga, et Robert Sarv on advokatuurist välja arvatud ja et ta ei viibi enam advokatuuri üritustel. Leht lisas, et muutis artikli teksti pärast seda, kui Karl-Erik Taukar palus enda tsitaati täpsustada. Leht leiab, et ei jätnud artikliga avalikkusele muljet, et Robert Sarv ei ole advokatuuri peole oodatud. Samuti ei jäta artikkel keskmisele lugejale muljet nagu mõnitanuks Karl-Erik Taukar advokatuuri peol Robert Sarve. Leht leiab, et artikliga ei ole kaebajale tekitatud põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel muljet, nagu oleks Karl-Erik Taukar soovinud peol Robert Sarve mõnitada. Pressinõukogu hinnangul vahendas leht Karl-Erik Taukari tsitaati ja kui selgus, et see oli ebatäpne, siis parandati tsitaat kiiresti.

Pressinõukogu hinnangul ei ole vale nimetada abikaasat elukaaslaseks, sest nende kahe mõiste sisu on oma olemuselt samane. Ka Eesti õigekeelsussõnaraamat annab sõnale „elukaaslane“ esimese vastena „abikaasa“. Samas, ka see ebatäpsus parandati väljaande poolt kohe kui vastav palve esitati.

Pressinõukogu tunnustab Eesti Ekspressi selle eest, et leht avaldas parandused ja täpsustused kiiresti ja märgataval kujul.

Pressinõukogu