Kaebus nr 112
Pressinõukogu otsus 29.09.2005 | TAUNIV.
Lääne-Harju Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tiiu Metsa kaebust Lääne-Harju Ekspressis 9. juulil ja 16. juulil 2005 ilmunud kirjutiste peale Vasalemma vallavolikogu töö kohta ning otsustas, et ajaleht rikkus head ajakirjandustava.

Tiiu Mets kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldasid valefakte ning eksitasid avalikkust. Tiiu Mets ei ole rahul, et tema vastulauset on toimetus kommenteerinud.

Lääne-Harju Ekspress vastas, et 9. juuli kirjutised andsid ülevaate Vasalemma vallavolikogu istungist ning ühes neist avaldas ajakirjanik arvamust kahest dokumendist leitud erinevuste kohta. Toimetus avaldas vastulause juures kommentaari põhjusel, et vastulause on lugejaid eksitav. Toimetuse eesmärk oli juhtida avalikkuse tähelepanu ebanormaalsele olukorrale Vasalemma vallavolikogus.

Pressinõukogu otsustas, et 9. juulil avaldatud artikliga „Vasalemma vallavolikogus” ja arvamuslooga „Vasalemma revisjonikomisjoni tööst” ei ole leht eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda loos esitatud faktide õigsuses. Nende artiklite fakte ei lükka oma kaebuses ümber ka Tiiu Mets.

Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mis kohustab avaldama vastulause ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Ajaleht on avaldatud vastulauset kommenteerinud ja eksinud sellega hea tava vastu.

Pressinõukogu